Reservaties (voorlopig geen reservaties mogelijk)

Via deze pagina kunt u uw tickets voor onze voorstellingen reserveren.
Let op: Geen genummerde plaatsen dus wees op tijd!
Deuren open 1 uur voor aanvang.

Persoonlijke gegevens

Naam:
Voornaam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Datum voorstelling:
Aantal tickets (9 euro per ticket):
Antwoord met een woord: vijf + drie =
 
Ik wens de uitnodiging voor het nieuwe stuk graag digitaal te ontvangen
 

* Kaarten ook verkrijgbaar bij alle spelers en leden bestuursorgaan. Of telefonisch via 0486 137 715 tussen 18u - 21u

* De persoonlijke gegevens die via dit reservatieformulier worden ingezameld, zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de behandeling van uw reservatie en zullen dus noch aan derden worden bezorgd, noch voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Deze gegevens worden op één centrale en beveiligde database bewaard, enkel raadpleegbaar door het bestuursorgaan van Toneelvereniging 't Olsenaarke vzw.