Contact

Naam:
Voornaam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Onderwerp vraag:
Uw vraag:
Antwoord met een woord: zeven + vijf =

* De persoonlijke gegevens die via dit reservatieformulier worden ingezameld, zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de behandeling van uw reservatie en zullen dus noch aan derden worden bezorgd, noch voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Deze gegevens worden op één centrale en beveiligde database bewaard, enkel raadpleegbaar door het bestuursorgaan van Toneelvereniging 't Olsenaarke vzw.


Onze gegevens:

Toneelvereniging 't Olsenaarke vzw
Email: secr@toneelolsenaarke.be
GSM: 0468 / 257 409
Maatschappelijke zetel: Hippodroomstraat 121, 8790 Waregem
Ondernemingsnummer: 0760.779.908
RPR: Gent (afdeling Kortrijk)

Zaal: Ontmoetingsentrum
        Kerkstraat 36
        9870 Zulte-Olsene